Já na tom dělám… :-)

Ale tak jo, no. Přiznávám, poslední rok to tu trochu zanedbávám, ale i takové chvíle se občas objeví v životě lidském. Existuje čas na spaní i čas na psaní. Kdo mě zná, tak tuší, že to první si už pár let moc dovolit nemůžu, ale k tomu druhému se nevyhnutelně zase brzy dostanu.

No, a co závěrem?
Pořád mě ten život pekelně baví.

Reklamy
Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Pekaři, insideři a blbá nálada

Není to tak dávno, co jsme s Josefem Šlerkou rozjímali nad dlouhodobou udržitelností business modelu Socialbakers Jana Řežába. Minulý týden pak právě „sociální pekaři“ koupili Šlerkovu vývojovou sekci (dříve Ataxo) Social Insideru. Přidaná hodnota tohoto spojení je pro obě strany patrná.

Příběh obou pánů je přitom zároveň příběhem vytrvalosti, píle a nadšení, ale i vize, kudy se bude digitální svět v budoucnu ubírat. Josefa si ještě někteří pamatují jako studenta estetiky na Filosofické fakultě, kde dnes vedle svých obchodních aktivit vede stále oblíbenější obor Studia nových médií. Naopak Honzova cesta velkého krachu a následně ještě většího návratu se už dávno stala učebnicovým českým příkladem známého pravidla, že úspěšný business man musí zkrachovat ještě před svými třicátinami. Obě jejich firmy ale nejsou postaveny pouze na vedoucím jedinci, ale vždy na celém týmu šikovných a zapálených lidí, kteří věří v to, co dělají.

Jejich cesta je ale i důkazem toho, že člověk nemusí být zrovna divokým privatizátorem 90. let minulého století, aby vybudoval fungující a prosperující společnosti, které mají na českém i globálním trhu co nabídnout. A to čistě, bez korupce nebo úplatků, které jsou u nás podle mnohých stále ještě pohodlnou cestou ke zbohatnutí.

Česko se tak v online světě, vedle celé palety firem nabízejících antivirové zabezpečení, stává pomalu i velmocí na poli analytiky a využití dat ze sociálních sítí. Stačí jen, vedle již zmíněných, uvést značky jako Brand Embassy, GoogData, Keboola, ZoomSphere či Yeseter, které již dnes poutají zájem zahraničních investorů.

Spojení Socialbakers a Social Insideru je tak nejen logickým spojením firem s neoddiskutovatelným synergickým potenciálem, ale též ukázkou, kam až se lze v poskytování svých služeb posunout, když člověk tvrdě pracuje a dělá to, co ho baví. A to je v konečně fázi lepší lék na českou blbou náladu, než vzdušné zámky zaznívající z úst mnohých našich politických reprezentantů.

Článek byl uveřejněn v Marketing & Media dne 28.4.2014

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Typologie mediálních publik

Mediální publikum je množina individuí, kteří se účastní (na jednom místě či rozptýleně v prostoru a/nebo v čase):

  1. plánovaného mediálního sledování
  2. veřejně prováděné či dostupné činnosti
  3. zejména světského charakteru
  4. do značné míry dobrovolně
  5. v nějakém fyzickém či sociálním kontextu,
  6. který nemusí být totožný s kontextem vzniku samotného mediálního sdělení

Blíže o jejich typologii, historických přístupech a pojetí mediálních publik napříč časem se dočtete v následující prezentaci.   Příspěvek byl přednesen v rámci cyklu přednášek Úvod do studia komunikace na Fakultě sociálních věd univerzity Karlovy dne 15.4.2014 s laskavým přispěním Prof. Jana Jiráka.

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , | Napsat komentář

Vizuální komunikace a Instagram

Převažování kvantity vizuálních obsahů (nejen) na sociálních sítích nad obsahy textového charakteru je jedním z trendů roku 2014, a zároveň procesem, který čím dál více ovlivňuje náš způsob komunikace a vnímání informací. Vizuální komunikace se tak logicky dostává do popředí zájmu PR specialistů, social media managerů či online marketérů. Facebook v této souvislosti koupil v roce 2012 Instagram za 1 mld. USD, následoval neúspěšný pokus o koupi Snapchatu za 3 mld. USD v roce 2013, aby toto snažení nakonec vyústilo v koupi WhatsApp za astronomických 16 mld. USD. v roce 2014.

O tom a několika dalších aspektech vizuální komunikace na příkladech ze sociální sítě Instagram pojednává následující prezentace:

Příspěvek byl přednesen na konferenci: PR Klub WORK: Jak nebýt v sociálních médiích asociálem dne 8.3.2014, kde jsem měl tu čest zasedat i v odborné porotě po boku dalších otevřených hlav z prostředí digitálního marketingu.

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , , , , , | Napsat komentář

Gamifikace podle mBank

O gamifikaci jsme jako o principu uvažovali v rámci digitálních projektů v uplynulém roce a roce před ním. Dokonce jsme gamifikaci zavedli v několika digitálních projektech ne úplně malých značek, ale výsledek skončil vždy rozpačitě. Sebelepší gamifikační princip se zdaleka nevyrovnal kvalitnímu, atraktivnímu a pravidelně updatovanému obsahu.

Nyní gamifikaci zavádí mBank přímo do rozhraní svého internetového bankovnictví a vypadá to, že to myslí vážně.

mBank_Gamifikace2

Obecně gamifikace „označuje užívání herních prvků v neherním prostředí. Využívá se pro ovlivňování chování cílové skupiny lidí k dosažení zamýšleného výsledku pomocí pozitivního ohodnocování specifické interakce. K technikám gamifikace patří zkušenostní body, skóre, žebříčky nejlepších nebo odměny ve virtuální měně.“1

mBank_Gamifikace3

Jde tak v principu o odměňování uživatelů (v našem případě) pohybujících se v online prostředí za činnosti, které již nyní vykonávají, a prostřednictvím těchto odměn je motivovat k novým činnostem, které běžně nevykonávají. Zvyšuje se tak, podle teorie, engagement, návratnost uživatelů a samozřejmě užívání nabízených produktů. Odměnami přitom nemusejí být reálné statky, ale mnohdy virtuální odměny typu zisk bodů či tzv. badgů, tedy odznaků za to, že uživatel či uživatelka splnili nějaký předepsaný krok – viz obrázek  výše.

mBank_Gamifikace

Zajímavé je, že gamifikace z mého pohledu funguje jen tehdy, je-li navázána na konkrétní benefity od příslušného subjektu, který gamifikační strukturu zavedl. Tzn. u operátorů se nabízí odměňovat uživatele minutami zdarma či volnými SMSkami, u FMCG slevy na nákup apod. Snad nepřekvapí, že se ředitelé podniků často tváří, že lidé budou strašně rádi za to, když jednou za čas dostanou odznáček, ale hlavně aby nedostali nějakou reálnou výhodu na poskytovaných službách či dodávaném zboží. Jakou cestou se vydá mBank, ještě uvidíme, ale troufám si vyslovit pochybnost, že vedení firmy kývlo na to, že by byli nejzarytější hráči odměňováni vyšší úrokovou sazbou vázanou na jejich vklady nebo vracením peněz při nákupech kartou.

mBank se sice snaží působit svěže a moderně, ale pokud zůstane jen u virtuálních odznaků, je tah, zavedení gamifikace do internetového bankovnictví, předem odsouzen k nezdaru. Ale třeba mě překvapí…

—————————————
Odkazy:

1http://cs.wikipedia.org/wiki/Gamifikace

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , | Napsat komentář

Online trendy v ČR pro rok 2014 aneb To tu ještě nemáme

Začátkem roku se na nás jako tradičně odevšad valí odhady a predikce toho, jaké digitální trendy budeme moci v tomto roce pozorovat.

Stačí zadat vyhledávací dotaz na Google, a na klíčový řetězec ‚online marketing trends 2014‘1 nalezneme v první desítce nalezených odkazů TOP 7 2 a TOP 43 online marketingových trendů, TOP 74 a TOP 55 digitálních marketingových trendů, dokonce TOP 116 trendů internetového marketingu a samozřejmě nezbytně i nějaké ty up-to-date trendy v sociálních médiích.7

Ne všechny očekávané trendy však dojdou svého naplnění a zdaleka ne vše, co bude fungovat v USA či Velké Británii, budeme v následujícím roce pozorovat i v našich končinách. Na následujících řádcích se pokusme shrnout, které trendy jsou očekávatelné pro Českou republiku či Slovensko. Na co se tedy máme těšit a čeho se případně obávat?

1) Obrázky vítězí nad textem
V posledních letech pozorujeme postupné prosazování vizuálních obsahů, zejména obrázků, na úkor ostatního obsahu, textů či hyperlinků. V uspěchané době nemají lidé již čas číst dlouhé texty a dávají přednost názorným obrázkům, grafům či infografikám. To vede ke stále většímu prosazování obrazových obsahů na úkor ostatního obsahu. Prosazují se sociální sítě jako Instagram, Pinterest, Flickr, Twitter zavedl zobrazování obrázků přímo ve feedu,8 Google+ je dnes jednou velkou galerií, na Facebooku obrázky vzbuzují v průměru nejvyšší engagement9 z postovaných obsahů atd.

2) Vyšší výdaje do onlinu
V letošním roce se očekává mírné hospodářské oživení,10 které by s sebou mělo přinést i vyšší výdaje do marketingu firem a s nimi i vyšší výdaje z marketingového mixu do online a digitálních aktivit oproti tradičnějším marketingovým kanálům.

3) Customer advocacy na sociálních sítích
Význam sociálních sítí bude nadále růst a mnohé firmy na nich postaví své marketingové aktivity. Trendem, který očekáváme, nebo si jej možná už dlouho přejeme, je tzv. customer advocacy, kdy firmy budou přání zákazníků, jejich prosby a připomínky zohledňovat přímo při tvorbě nabízených produktů. Zpětná vazba zákazníků se snad už konečně stane standardem a ne jen nutnou přetvářkou ve stylu ‚my už taky máme social customer care‘. Jednou z nejvýraznějších společností v této oblasti v ČR je Brand Embassy,11 dalšími zajímavými nástroji customer advocacy od českých firem jsou např. Aqua Monitoring12 či Yeseter.13

4) Big data a jejich analýza
Ve virtuálním prostoru internetu leží obrovské množství dat, které se teprve učíme zpracovávat. Množství těchto dat, které se tradičně označují jako ‚big data‘ přitom neustále narůstá. Zároveň se však objevují nové analytické nástroje, i známé české firmy si na nich založily svůj úspěšný business model, které mají za cíl pomoci firmám se těchto datech zorientovat. V oblasti monitorovacích nástrojů prakticky nelze přehlédnout SocialBakers14 v čele s Janem Řežábem či Social Insider,15 jehož duchovním otcem je Josef Šlerka. Určitě též uslyšíme o českých analytických softwarech typu ZoomSphere,16 Keboola17 a dalších. Lze očekávat, že i firmy se budou snažit získat a hlavně relevantně rozpoznat a využít co nejvíce z nabízených dat, jakož i propojovat informace o zákaznících ze svých CRM, věrnostních portálů, sociálních sítí a dalších kanálů.

5) Nárůst mobilního marketingu
Rozšíření mobilních zařízení (smartphonů a tabletů) mezi běžnou populaci je celosvětově masové18 a dnes již nestačí mít pěknou webovou stránku s relevantním obsahem. Čím dál tím více zákazníků očekává, že tutéž informaci o konkrétní firmě, kterou jsem si zjistil na počítači, budu moci stejně tak zobrazit na mobilu či tabletu. Nebude tedy již stačit pouze optimalizovat webové stránky pro jednotlivé prohlížeče, ale bude třeba zajistit, aby se tentýž obsah dostal k uživatelům bez ohledu na aktuálně využívanou technologii na ose desktop – laptop – tablet – smartphone a stále více též smartTV.

Jak bylo uvedeno výše, nalezli bychom jistě mnoho dalších více či méně dominantních faktorů, jež budou ovlivňovat online marketing v nadcházejícím roce. Hovoří se např. o přesouvání veškerých firemních dat do cloudu, masivním nárůstu uživatelů Twitteru, dominanci Google+ apod. Vybrali jsme však jen takové, které dozajista ovlivní podobu internetové komunikace u nás. V každém případě se máme nač těšit.

Vítejte v roce 2014.

—————————————
Odkazy:

1] https://www.google.cz/#q=online+marketing+trends+2014
2] http://www.forbes.com/sites/jaysondemers/2013/09/17/the-top-7-online-marketing-trends-that-will-dominate-2014/
3] http://tech.co/4-online-marketing-trends-2014-2013-11
4] http://memeburn.com/2013/11/7-top-digital-marketing-trends-to-watch-in-2014/
5] http://www.clickz.com/clickz/column/2309955/top-5-digital-marketing-trends-of-2014
6] http://digitalbloggers.com/joeptsearle/11-top-internet-marketing-trends-for-2014/
7] http://socialmediatoday.com/stephen86/1946926/what-will-be-trending-social-marketing-2014
8] http://www.tyinternety.cz/2013/10/30/clanek/i-twitter-ma-obrazky-rad-pridal-je-do-hlavniho-feedu-tweetu/
9] http://www.socialbakers.com/blog/518-instagram-and-facebook-the-recipe-for-a-higher-engagement-rate
10] http://trhy.mesec.cz/clanky/ekonomicky-a-investicni-vyhled-pro-rok-2014-ve-znameni-oziveni/
11] www.brandembassy.com
12] http://www.aquadigital.cz
13] http://www.yeseter.com/
14] http://www.socialbakers.com
15] http://www.socialinsider.cz/
16] http://www.zoomsphere.com/
17] http://www.keboola.com/
18] http://www.go-gulf.com/blog/smartphone/

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Facebook se baví aneb „Udržujeme porno živé“

Lidová tvořivost nezná mezí, nebo spíše snaha o zvyšování engagementu a vlastní důležitosti co do počtu ukazatelů ‚like‘, ‚share‘ a ‚comment‘ pod našimi příspěvky. Anebo je to všechno úplně jinak a mezí nezná prostě jen prahnutí po sexu a erotičnu, které je, jak nám ukázal Sigmund Freud1 a možná pak ještě lépe Michel Foucault,2 jedním ze základních motorů snažení člověka i celé lidské společnosti.

Na Facebooku se tak v této souvislosti nedávno začala po zdech (zdaleka nejen českých) uživatelů šířit hra Udržujeme porno živé. Její princip je jednoduchý, uživatel či uživatelka na své zdi zveřejní informace a fotografii vybrané pornohvězdy, kterou jim zpravidla přidělil některý z jejich přátel, a každému, kdo dá like pod tento přípěvek, přidělí další pornstar ke zveřejnění. Tím se roztáčí potenciálně nekonečné kolečko zveřejňování, likeování a přidělování, kdy každý svým podobně naladěným přátelům přiděluje další pornohvězdy, ti zase svým přátelům, a tak stále dokola.

Snímek obrazovky 2014-01-11 v 21.39.41

Bez debat je pak zajímavé sledovat, jak se jednotliví přátelé se svou úlohou vypořádávají, ale zejména, co je vede k tomu, že se na sociální síti ke svým sympatiím k pornoprůmyslu takto veřejně přihlásí. Svým způsobem to vyžaduje jistou dávku odvahy, navzdory tomu, v jak nesmírně tolerantní společnosti se domníváme žít.

Snímek obrazovky 2014-01-11 v 22.19.36

Příznačné přitom je, že se tato hra objevila na největší sociální síti světa, neboť to byly právě sociální sítě, které co do trafficu vytlačily z pomyslné nejvyšší příčky žebříčku „Number One Activity On The Internet“3 právě pornografii.

Tento fenomén, kdy mezi sebou na internetu soupeří dvě základní lidské touhy, tedy ‚touha sexuální‘ v podobě pornografie s ‚touhou sdílet‘ zastoupené sociálními sítěmi, je natolik zajímavým tématem, že se mu zde brzy budu věnovat podrobněji.

———————————–

ODKAZY

1] http://cs.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
2] http://cs.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
3] http://www.2050publications.com/social-media-overtakes-pornography-as-the-number-one-activity-on-the-internet/

Rubriky: Uncategorized | Štítky: , , , | Napsat komentář